« Dels 'tractes de favor' a la corrupció que no cessa... | Main | Impressions de Sant Llorenç »

Demà mateix

aide_retocat.jpg

- Que hi ha la Sra. Montserrat?

- Sí, jo mateixa. Digui'm.

- Soc en Jaume, de la Caixa. Ja no cal que vinguin a firmar la documentació del préstec que ens vareu sol•licitar. D'ara endavant ens en farem càrrec nosaltres de les seves despeses.

- Què em diu?

- Sí, des de la Fundació Pels Pobres i Desgraciats Drogoaddictes (FPPDD ). És una nova eina de desenvolupament socio-sanitari generada per la vocació de servei col•lectiu inherent a la nostre estimada entitat.

- Però, ho diu de veritat? Miri, Jaume, nosaltres portem uns quants Programes, l' Intercanvi de xeringues, el Taller... des de fa més de 15 anys i cadascun d'ells ja te una orientació que anem discutint quotidianament. Mirem de adequar-nos a les variables canviants de la molt dura realitat de les persones que pateixen conseqüències de l'ús de diferents substàncies d'abús, mal anomenades drogues. Ja sap que anem esgarrapant diners d'aquí i d'allà, sobretot de les administracions públiques, i en unes condicions burocràtiques kafkianes...Escolti Jaume, suposo que ens respectaran la independència per seguir el mateix camí.

- I tant! Un dels nostres directius ja ha parlat amb l'Ajuntament, La Generalitat i amb totes les entitats que han col•laborat amb la seva Associació. Tothom està encantat. De tota manera ens haurem de reunir per matisar-ne alguns aspectes concrets.

- Què vol dir?

- Doncs es lògic que la nostra Fundació PPDD, ja que hi posarà els diners, participi en la presa de decisions de l'entitat. I també cal pensar que tothom que hi estigui relacionat, amb AIDE vull dir, ha de tenir un compte obert a la nostra oficina més propera. Els usuaris també, es clar.

- No m'ho puc creure!

- Bé, es una mesura de compromís amb la Caixa, de tots.

- Miri Jaume, nosaltres som una ONG considerada jurídicament com d'Utilitat Pública i per tant no podem permetre-ho això.

- No s'amoïni, Montse, es poden modificar fàcilment aquestes lleis. Per altre banda ja no caldrà que vagin a pidolar per les conselleries i d'aquesta manera podran dedicar més temps a atendre els seus usuaris. Ja sap que una bona productivitat i competitivitat son la base del nostre creixement. Vostès son bons. Ara podran ser millors. Fins i tot potser podrem prescindir d'alguna persona poc rendible.

- Però escolti...

- També haurem de parlar del rendiment del Taller i la participació de beneficis que pot suposar, cas de orientar-lo com creiem s'ha de fer. Això de l'impremta, amb les noves tecnologies, ja és història. Les bombes de fum i les pilotes de goma son molt millors en aquests moments. Ja en parlarem en detall... I què dir del personal? El que hi ha ara son tots una colla de drogoaddictes...

-Em moro!!!

- No dona. No cal. Per cert l'any passat un dels vostres es va punxar recollint una xeringa del terra. No pot ser! Tot això també s'haurà de revisar...

- Snif! Snif!

- Au va! Animis! Els cursos i cursets que donen podran seguir igual doncs esperem rebre uns fons comunitaris per a la formació que ens ajudaran molt.


I recordo que dèiem: l'objectiu de AIDE és la seva desaparició, doncs, finalment, les administracions s' hauran de fer càrrec de les nostres funcions.


Que passis un bon solstici d'hivern.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
/MT32/mt-tb.cgi/224

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)