« Castellar de la Frontera | Main | Massa funcionaris? »

Indignat

indignats.jpg

Aquestes son algunes de les demandes de l'assemblea d'indignats de Terrassa

Estem canviant el món. Completament. Mentrestant, els polítcs que no ens representen continuen allà, fent malabarismes i legislant sobre les nostres vides.
Per això els escrivim aquí algunes mesures que puguin entendre fàcilment i que volem que s'apliquin ja.
Atenció! Això és un document de mínims. En realitat el que volem és molt més gran, alguna cosa que possiblement no entenguin mai.
Els demanarem punt per punt el que ve a continuació, començant pel punt 1.
1. NO MÉS PRIVILEGIS PER ALS POLÍTICS I POLÍTIQUES, COMENÇANT PER BARCELONA:
• Retallada dràstica del sou de les i els polítics per equiparar-lo al sou de la mitjana de la població.
• Supressió dels privilegis en el pagament d'impostos, dietes, anys de cotització i pensions (només a Barcelona l'estalvi seria de mig milió d'euros al mes, com a mínim).
• Prohibició d'una pensió superior a la pensió màxima establerta per a la resta de ciutadans i ciutadanes.
• Supressió de la seva immunitat jurídica i de prescripció per als casos de corrupció. Cessament de les i els polítics corruptes.
2. NO MÉS PRIVILEGIS PER A BANQUERS NI BANQUERES:
• Prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries i caixes: aquelles entitats que tinguin dificultats han de fer fallida o ser nacionalitzades per constituir una banca pública sota control social.
• Devolució transparent i immediata a les arques públiques per part dels bancs de tot el capital públic aportat.
• Regulació dels moviments especulatius i sancions a la mala praxi bancària. Prohibició d'inversió en paradisos fiscals.
• Tots els habitatges adquirits per execucions hipotecàries allotjaran persones en règim de lloguer social o famílies desnonades.
3. NO MÉS PRIVILEGIS PER A LES GRANS FORTUNES:
(n'hi hauria prou amb aplicar el 5% de retallada que es va aplicar als funcionaris a les 50 fortunes més grans i se solucionaria el problema de dèficit de l'estat espanyol)
• Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries, eliminació de les SICAV.
• No a l'eliminació de l'impost de successions. Recuperació de l'impost de patrimoni.
• Control real i efectiu del frau fiscal i de la fuga de capitals a paradisos fiscals.
• Afavoriment a nivell internacional de l'adopció d'una taxa a les transaccions financeres (taxa Tobin).
• Amb l'aplicació d'aquests punts s'obté el pressupost per solucionar els següents quatre punts. Perquè no falten diners, és evident que hi ha disponibilitat econòmica.
4. CONTRA L'ATUR:
• Repartiment de la feina tot fomentant les reduccions de jornada i la conciliació laboral, fins que s'acabi l'atur estructural (és a dir, fins que l'atur baixi per sota del 5%).
• Jubilació als 65 i cap augment de l'edat de jubilació fins que s'acabi amb l'atur juvenil.
• Bonificacions per aquelles empreses amb menys d'un 10% de contractació temporal.
• Assegurar la feina: impossibilitat d'acomiadaments col•lectius o per causes objectives a les grans empreses mentre hi hagi beneficis, fiscalització a les grans empreses per assegurar que no cobreixin amb treballadors temporals feines que podrien ser fixes.
• Establiment d'un subsidi que cobreixi les necessitats bàsiques dels aturats de llarga durada.
• Transport i educació gratuïta per als aturats de llarga durada.
• Aprovació d'una renda bàsica universal per a totes les persones.
5. DRET A L'HABITATGE:
• Expropiació dels habitatges en desús que no s'han venut per augmentar el parc públic d'habitatge en règim de lloguer social.
• Declaració de ciutats lliures de desnonaments i desallotjaments.
• Penalització de les pràctiques de mobbing.
• Dació en pagament dels habitatges per cancel•lar les hipoteques. De forma retroactiva des del començament de la crisi.
• Prohibició de l'especulació immobiliària.
6. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT:
• Retirada de les retallades plantejades pel govern de la Generalitat.
• Restabliment dels serveis de sanitat i educació que ja han estat retallats.
• Contractació de personal sanitari fins que s'acabin les llistes d'espera.
• Participació i control social de la gestió dels hospitals públics.
• Contractació de professorat per garantir la ràtio d'alumnes per aula, els grups de desdoblament i els grups de recolzament.
• Garantir realment la igualtat d'oportunitats en l'accés a tots els nivells d'educació, amb independència de la procedència socioeconòmica. Escola laica.
• Participació vinculant dels alumnes en la gestió de les escoles.
• Finançament públic de la investigació per tal de garantir-ne la independència.
• Transport públic de qualitat i ecològicament sostenible.
• Serveis públics i gratuïts d'atenció a la infància i a les persones amb necessitats d'atenció especial.
• Prohibició de la privatització dels serveis públics.
7. LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:
• No al control d'internet. Abolició de la Llei Sinde. No a ACTA.
• Protecció de la llibertat d'informació i del periodisme d'investigació i la seva independència. Eliminació de les traves legals que impedeixen exercir el dret d'emissió als mitjans comunitaris lliures i sense ànim de lucre. Eliminació dels monopolis de facto dels espais radioelèctrics.
• Ús de software lliure en les institucions públiques per tal d'adequar-les a l'era digital amb costos sostenibles.
• Retirada de l'ordenança del civisme: retirada de qualsevol ordenança que limiti les llibertats de moviment i expressió.
• Referèndums obligatoris i vinculants per les qüestions de gran importància (incloses les directives europees).
• Eliminació de les redades a migrants no regulars i retirada de la llei d'estrangeria actual i tancament dels CIEs. Dret a vot per als migrants.
• Modificació de la Llei Electoral per garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional que no discrimini cap força política ni cap voluntat social, on el vot en blanc i el vot nul també tinguin la seva representació al legislatiu i l'abstenció activa pugui tenir el seu espai d'autoorganització als barris.
• Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna en els partits polítics: llistes obertes, elecció directa dels regidors, publicitat i transparència en el finançament dels partits.
• Pressupost participatiu.
• Respecte pel planeta i per totes els éssers que hi viuen. Consum responsable.
• Defensa del dret dels pobles a decidir l'ús dels recursos naturals per plantar, cultivar, comercialitzar i consumir d'acord amb les seves necessitats, costums i capacitats.
• La monarquia és un anacronisme que no ens representa i que a sobre no paga impostos. Eliminació de tots els títols nobiliaris.
• Eliminació de la llei de partits.
• Tal com reconeix la carta de les Nacions Unides, reconeixement del dret d'autodeterminació dels pobles i les persones.
• Dret a rèplica dels mitjans de comunicació liures i comunitaris davant de falses acusacions.
8. REDUCCIÓ DE LA DESPESA MILITAR
9. MESURES PER A UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLES
• Promoure el consum responsable, de proximitat, les cooperatives i el troc, per tal d'aconseguir un decreixement econòmic.
• Aposta per les energies renovables i eliminació de les nuclears.
• Regular l'obsolescència programada tot ampliant el període de garantia obligatòria en funció del producte.
• Practicar l'agricultura sense transgènics ni plaguicides.
• Ús de teràpies naturals a la sanitat pública.
• Incoporporar el cost ambiental en els productes.
• Abaratir el transport públic sostenible i que cobreixi les necessitats dels ciutadans.
• Ampliació del territori natural protegit.
Aquestes són demandes de mínims i d'aplicació immediata, demà les de màxims :-] perquè és la gent la que ha de poder organitzar la seva vida en col•laboració i llibertat.

Tret de http://acampadatrs.net/

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
/MT32/mt-tb.cgi/188

Comments

El moviment dels indignats suposa una gran esperança per la regeneració de la societat i per la renovació d'un sistema polític terminal, caduc i decadent. He passat algunes tardes amb ells a plaça Catalunya (Barcelona) i al Raval de Montserrat (Terrassa) i he pres part activa en algunes assemblees i realment és engrescador sentir aquest buf d'aire fresc.
La càrrega policial d'aquesta tarda ha estat un error manifest que pot portar conseqüències polítiques imprevissibles.
Ara bé, per tal de ser eqüànim, també cal fer alguns apunts crítics sobre el moviment dels indignats:
1. El sistema assembleari que actualment fan servir no sembla que sigui del tot operatiu a llarg termini. Les assemblees divaguen i són fàcilment manipulables. Crec que caldria alguna mena d'organització interna i que algunes persones poguessin representar el moviment per tal de dialogar amb premsa, polítics o si cal amb la policia.
2. Cal una definició ideològica esquemàtica entorn de alguns objectius concrets, sense dispersar-se amb altres qüestions. Això ja es va fer ahir a l'assemblea de Madrid. A Barcelona en canvi diversos col.lectius com feministes, gays o animalistes malden per incloure els seus objectius en el moviment. Però cal ser conscients que l'objectiu fonamental és la reforma del sistema democràtic i el final de la corrupció. Si s'afegeixen altres temes pot anar en detriment de la propagació del moviment i produïr el rebuig de ciutadans que potser no estan totalment d'acord amb les idees d'aquests col.lectius.
3. És vital propagar el moviment tant com es pugui, entre ciutadans de totes les edats i condició social. Només així es podrà alliberar al poble de la caduca democràcia partitocràtica i cleptocràtica i assolir les condicions per assolir un nou sistema polític més just, més participatiu i més directe i satisfactori.
Per tant és el repte de tots, tan acampats com simpatitzants la difusió dels objectius bàsics que ens has fet arribar. Gràcies, Leandre, i tan de bo que poguem aviat veure acomplits els nostres somnis.

me adhiero totalmente , ya lo he hecho no se cuantas veces.

Que tothom qui està d'acord amb els indignats, comencin a revisar que fan a casa seva i amb la seva família. Democràcia real ja.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)