« El Muig | Main | La utilización del lenguaje para cambiar la realidad »

Terrassa EròtiKa 2007

Aquest vídeo que estàs a punt de veure me l'han retirat del YouTube per "in-apropiat". O sigui: la censura. Es veu que el sexe encara és pecat. Quina hipocresia! Amb les bestieses que hi ha penjades. Segurament abans de la compra de YouTube per Google això no hagués passat.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
/MT32/mt-tb.cgi/82

Comments

nm,n,mn

Visca el desemvolupament de la llibertat de comunicació informatica.
Amb lo que surt en la red aixó es per nens de 15 anys com a molt.
Es clar que hem penso que la persona que ha retirat aquest video té poca sensibilitat per la poesia músico-anatomica o es que aquell dia la seva parenta li va dir que "no" i no li va fer falta una aspirina per el mal de cap.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)