« Enteògens i visionaris. En el desè aniversari de AIDE, l'Associació d'Intervenció en Drogodependències d'Ègara | Main | Vendes »

El lèxic dels metges, per Joan Busquet Duran

Sarmiento_periodista_BN.gif

Un hospital de Barcelona –segons que m’ha dit un company del diari-- ha fet aquests dies unes “jornades de resurrecció” de malats. Fa dos mesos vaig llegir aquesta mateixa expressió, i no en una publicació de l’Esglèsia o d’alguna altra secta o confessió religiosa, sinó en l’article d’una revista mèdica que parlava de.les tècniques de reanimació hospitalàries. Dedueixo, doncs, que molts metges i funcionaris de la salut acabaran fent servir molt aviat aquest calc de l’anglès resuscitation. No dubto que si tenim –posem per cas— un event cardiovascular advers sever amb resultat de mort, que és una cosa molt corrent si hem de fer cas dels comunicats mèdics, ens estimarem més les sales de resurrecció que les de reanimació. Però em temo que cap sala de resurrecció aconseguirà ressuscitar ningú que tingui malalties o lesions incompatibles amb la vida, malgrat emprar les drogues indicades.
¿Qui es pot refiar d’uns metges i d’uns funcionaris tant poc respectuosos amb la llengua?

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
/MT32/mt-tb.cgi/1

Comments

que recordem, només un va aconseguir de ressucitar... i la bibliografia al respecte no sembla que pugui passar pas cap metaanàlisi de la Medicina Basada en la Evidència, que diguem... a més, què vols que et digui, tampoc és que tinguem aspiracions de "quedar de llavor" segons quina qualitat de vida et quedi.
Una forta abraçada,
Jordi.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)